Yeni Kayıt

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2015 – 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM KAYIT KILAVUZU

B A Ş V U R U L A R:
1. Açık Öğretim Lisesi 2015 – 2016 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yeni Kayıt Başvuru Tarihleri: 02 Eylül – 23 Ekim 2015

Başvuru Yeri:
• AÖL Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenciler İl ve İlçelerde Bulunan MEM ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine
müracaat edeceklerdir.

Yeni Kayıt Katılım Bedeli: Açık Öğretim Lisesine AÖL yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen yeni kayıt katılım bedelini yatırmak zorundadır. 2015 yılı için yeni kayıt katılım bedeli olarak belirlenen 25 Liranın;

— 25.00TL.’yi Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaralarını bildirerek  MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatıracak.
— İlk kayıt katılım bedelinin 5 TL’ si ise Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir. İlk Kayıt için Katılım Bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için Katılım Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınıza emin olunuz.

İlk Kayıt Katılım Bedeli anlaşmalı bankaların ATM’lerin den yatırılmaktadır. Bankamatikten Para Yatırılırken İzlenecek Adımlar

1-GİRİŞ tuşuna basınız.

2-Dil seçeneklerinden TÜRKÇE tuşuna basınız.

3-Ana sayfadan ÖDEME İŞLEMLERİ tuşuna basınız.

4-EĞİTİM ÖDEMELERİ tuşuna basınız.

5-Karşınıza gelen seçeneklerden M.E.B ÖDEMELERİ ni seçiniz.

6-Ödeme yapmak istediğiniz sınav türünü seçiniz. (AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YENİ KAYIT ÜCRETİ)

7-ATM tuşları yardımıyla TC KİMLİK NUMARANIZI girin ve GİRİŞ tuşuna basınız.

8-Yatıracağınız 20 TL’yi düzgün biçimde hazırlayın ve DEVAM tuşuna basınız.

9-Paranızı ekranda gösterildiği şekilde bölmeye yerleştirin ve GİRİŞ tuşuna basınız.

10-Para tanımlama işlemi için lütfen bekleyiniz.

11-Yatırdığınız tutarla ekrandaki tutarı karşılaştırın, kabul edilen tutarı onaylamak için DEVAM tuşuna basınız.

12-Ekranda görünen bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra onay için EVET tuşuna basınız.

13-Paranız yatırılırken lütfen ATM’den ayrılmayınız.

14-İşleminiz tamamlandıktan sonra makbuzunuzu almayı unutmayınız. 

  • Dikkat: Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerimizden T.C. Kimlik Numarası olmayanların ilk kayıt işlemlerini yaptırabilmeleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinden yabancı uyruklular için verilen vatandaşlık numarasını almaları gerekmektedir.
  • Dikkat: T.C. Kimlik Numarası almak zorunda olmayan kişiler ile cezaevlerinde hüküm giymiş yabancı uyruklulardan vatandaşlık numarasını alamayanlar katılım bedellerini ödeyebilmek için, kayıt yaptıracakları okul/cezaevi öğretmeni aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne, 0 312 213 01 75 numaralı faks ile veyaaciklise@meb.gov.tr mail adresi ile ulaşmaları gerekmektedir. Bu öğrencilere Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından kayıt ücretlerini ödeyebilecekleri banka hesap numarası verilecektir.

 

 

I. BÖLÜM AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT İŞLEMLERİ
1.   Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir?

Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir?
a) İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar.
b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar.
c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi olanlar.
d) Rehberlik ve araştırma merkezlerince düzenlenen Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporuyla Açık Öğretim Kurumu Programına yönlendirilerek il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca yerleştirme kararı alınan özel eğitim ihtiyacı olanlar, başvurabilir.

2.   Kayıt Başvuru Evrakları:

A) E-Okulda Kaydı Olan Öğrenciler için;

  •  İlköğretimi tamamlayanlar,
  •  Liselerin ara sınıflarından ayrılanlar, T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge ile müracaatlarını yaparak, sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalayacaklardır (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır). Alınan rapor oluşturulacak öğrenci dosyasının içerisine konulacak, dosya üzerine de “eokul bilgilerine göre belge alınmadan kaydı yapılmıştır” ifadesi yazılacaktır.
B) E-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenciler için;

a) İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler;
a) T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanının fotokopisi,
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm. ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,
c) İlköğretim  okulu veya  ortaokul  diplomasının  aslı  (diploması  kayıp  olanlar Diploma Kayıp Örneğinin aslı ile), çıkma belgesi ya da denklik belgesinin aslı,
d) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,
e) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)

b)
 Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılanlar;
a) T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanının fotokopisi,
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,
c) Alan seçmeli sınıf sistemi, sınıf sistemi ve kredili sistemden ayrılan öğrenciler, Tasdikname ve Başarı Durum Belgesinin aslı, (Ek 2 belgesi)
d) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı.
e) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)

 
c) Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olanlar;
a) T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanının fotokopisi,
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,
c) Eğitim Ataşeliklerinden veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan, kredisi ve toplam dönemi yazılı denklik belgesinin aslı,
d) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı,
e) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)

d) Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı ancak; öğrencilik durumu “silik” olanların başvuruları(Silik Form C):
Silik Form C ile kayıt yaptıracak öğrenciler; (Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırdıktan sonra en az 2 dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrenciler);
a)  Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı. Not: Yeni kayıt alacak okullar bu öğrencilerin kayıtlarını sistemden Yeni Kayıt İşlemleri menüsü altındaki   ?silik  öğrenci   form   C   girişinden?   yapacaklardır.   (Bu  işlem   halk   eğitimi   merkezi müdürlüklerince de yapacaktır.)
e) Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılanlar (Belgeli form c işlemi)
a) T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanının fotokopisi,
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf
c) Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdiknamenin aslı.
d) Kayıt ücretinin yatırıldığı gösteren belgenin aslı.

e) Kayıt   işlemi   tamamlandıktan   sonra   bilgisayardan   alınacak   yeni   kayıt   öğrenci raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)

Not: Açık Öğretim Lisesine tasdikname ile kayıt yaptıran öğrencilerin tasdiknamesinin ikinci sureti ile ortaokul diplomasını tasdiknameyi kesen okuldan istenecektir. Yeni kayıt olan Öğrencilerden tasdiknameleri e-okul üzerinden kesilmiş olanların, geldiği okuldan tasdiknamelerinin ikinci suretleri istenmeyecektir.
AÖL Açık Öğretim Lisesi öğrencisi iken tasdikname alarak ayrılan ve tekrar Açık Öğretim Lisesine kayıt olmak isteyen öğrencilerden tasdiknameleri kesinlikle istenecektir. Öğrenci dosyası düzenlenirken dosyanın öğrenci no bölümüne eski Açık Öğretim Lisesi numarası yazılacaktır.

Yeni kayıt alacak okullar sistemden Yeni Kayıt İşlemleri menüsü altındaki “tasdiknameli öğrenci form C” girişinden işlem yapacaklardır. Veri girişi yapılan öğrencilere ait rapor alınarak öğrenciye  imzalattırılacaktır. Öğrenci dosyasının üzeri yazılıp içerisine yukarıda sıralanan belgeler konulacaktır.

 
f)      MAÖL Meslekî Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname almış veya halen kayıtlı öğrenci:
a) Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname almış veya halen kayıtlı olan öğrencilerden, Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyenler geçiş dilekçelerini Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderecektir. Bu öğrencilerin geçiş işlemleri Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
b) Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alarak Açık Öğretim Lisesine kayıt için müracaat eden öğrencilerin evrakları müracaat ettikleri okullarda arşivlenecek. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne Geçiş dilekçesi dışında herhangi bir evrak gönderilmeyecektir.
c) Sistem üzerinden geçişi yapılan öğrenciler ders seçimini yapacaklardır. Geçiş şartlarını taşımayan öğrencilere geçişlerinin neden yapılmadığına dair bilgilendirme yazısı gönderilecektir.

 
Mesleki Açık Öğretim Lisesinden MAÖL tasdikname alarak kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden istenecek belgeler.
a) Nüfus cüzdanının fotokopisi,
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,
c) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı,
d) Tasdikname belgesinin aslı,
e) Halen Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak Açık Öğretim lisesinde okumak isteyen öğrencilerden, kayıt kabul şartları uyanların Mesleki Açık Öğretim Lisesinden kaydının silinerek Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
f) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Öğrenci tarafından imzalanacak.).
Not: Kayıt yaptıracak öğrencinin Meslekî Açık Öğretim Lisesinden 1. veya 2. dönem öğrencisi olarak tasdikname alanlar ile 3. ve 4. dönem olarak tasdikname alıp ta 3. ve 4. dönemden notu olmayanlar (3. ve daha sonraki dönemlerden notu olanların kayıtları kesinlikle alınmaz.)
Öğrencilerin durumu sistem üzerinden incelenerek öğrencilik durumlarının kayıt kabul şartlarına uyup uymadığı konusunda öğrenci bilgilendirilecektir.

 

 

II. BÖLÜM KAYIT ŞARTLARINA AİT İŞLEMLER

1. Denklik İşlemleri:
Yurt dışında Öğrenim Gören Öğrencilerin Denklik İşlemleri;
a) Yurt dışındaki okullardan alınmış olan öğrenim belgelerinin incelenerek belge sahibinin gördüğü öğrenimin, yurdumuzdaki hangi okullara ve bu okulların hangi sınıflarına denk olduğunun tespit ettirilmesi gerekmektedir.
b) Denklik işlemleri yurt içinde illerde Milli Eğitim Müdürlüklerince kurulan komisyonlarca, yurtdışında ise Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerinde yapılmaktadır.
c) Denklik belgesi ile Açık Öğretim Lisesine kayıt için başvuran öğrencinin denklik belgesinde belirtilen düzeylerine göre; ilköğretim okulu mezunu veya ara sınıf öğrencisi olanların kaydı yapılır.

2. Başvuru Ücreti Ödemeyecek Öğrenciler
a) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında yaralanan gazilerimizin ile bu mücadelede şehit düşenlerin eş ve çocuklarından,
b) Terörle mücadele görevini yaparken yaralanan gazilerimiz ile şehit düşenlerin eş ve çocuklarından,
c) İstiklal madalyası verilmiş, Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar;
d) Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenler,
Yukarıdaki şatlardan birini taşıyan öğrencilerimiz durumlarını belgelendirmek şartıyla diploma harcı dışında, yeni kayıt, kayıt yenileme ve eğitim giderleri alınmayacaktır.
Söz konusu belgelerin iki adet fotokopisi aslıdır gibi yapılarak bir tanesi öğrenci dosyasına konulacak diğeri de istenildiğinde Açık Öğretim lisesine gönderilmek üzere muhafaza edecektir. (şehit ve gazilerimizin eş ve çocuklarından evlenenler katılım bedeli muafiyetinden yararlanamaz.)

3. Kayıt Başvurusunun Geçersiz Olduğu Durumlar
a) Kayıt ücretinin yatırıldığına dair belge eksikse,
b) Kayıt ücretini yatırmış ancak Genel Liseler ile MEM’ce görevlendirilen Anadolu Liseleri müdürlüğüne işletmemişse,
c) Başvuru işlemi zamanında yapılmamışsa,
d) Belgelerinin (Diploma/tasdikname/denklik belgesi) aslı verilmemişse,
e) Ortaokul / ilköğretim okulundan sorumlu ders/dersleri var ise,
f) Katılım bedelinden muaf olan öğrencilerin muafiyet belgelerinin gönderilmemesi durumunda;
Bu öğrencilerin kayıtları kabul edilmez ve kayıt evrakları iade edilir.
4. Başvuru Evrakları
• Genel Liseler ile MEM’ce görevlendirilen Anadolu Liseleri Müdürlüğünce kurulan kayıt kabul komisyonu tarafından incelenecektir. İnceleme sonrasında kaydı kabul edilmeyen öğrencilerin kayıt başvuru evrakları, eksikliği tamamlanmak üzere öğrenciye/velisine iade edilecektir.
• Bu durumdaki öğrenciye kaydının niçin kabul edilmediği bildirilecek.
• Öğrenci/veli yeni kayıt süresi içinde eksik evraklarını tamamlamayarak teslim etmesi halinde kaydı alınacaktır.
• Ortaokul / ilköğretim okulu son sınıftan sorumlu ders/dersleri olanların kaydı alınmayacaktır. (Bu durumdaki öğrenciler Açık İlköğretim okuluna yönlendirilecek veya ortaokuldan mezun olduğuna/sayıldığına dair okulundan yazı getirmesi istenecektir.)
• İşlemlerin daha hızlı ve doğru yapılması için merkezden atılan mesajların okunarak uygulanması gerekmektedir.
 
5. Askerlik Ertelemesi:
Askerlik Ertelemesi:  Askerlik kanununda (1111 – 35 /c) yapılan değişiklikle Açık öğretim Lisesi öğrencilerine askerlik tecil (erteleme) hakkı verilmiştir. Askerlik çağında olup aşağıdaki şartları taşıyan öğrencilerimiz, irtibat bürolarından (Halk eğitim merkezleri, Liseler ve Anadolu liseleri) Ek.c2 formunu doldurtup onaylattıktan sonra Askerlik şubelerine tecil (erteleme) başvurusunda bulunabilirler.
Tecil şartları:
1. Askerlik çağının gelmiş olması,
2. Toplam dönemin 12 ve altında bulunması,
3. Erteleme isteğinde bulunacağı dönem itibarıyla aktif olması gerekmektedir.
6. Özürlü, Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler:
a) Özürlü öğrenciler kayıt aşamasında özür durumlarını sisteme işletip özürlerini belgeleyen raporu ve özürlerini açıkça ifade ettikleri dilekçeyi Genel Liseler ile MEM’ce görevlendirilen Anadolu Lisesi Müdürlüklerine kayıt sırasında vermeleri gerekmektedir.
b) Bu öğrencilerimize ait listeler İl Sınav Yürütme Kuruluna gönderilmektedir. Ancak engelli olduğunu belirtmeyen öğrenciler ile engeli sonradan oluşan öğrenciler, sınavdan önce İl Sınav Yürütme Kuruluna başvurdukları takdirde uygun salonlarda sınava alınacaklardır.
c) Öğrencinin özür türüne göre, sınavı kurallarına uygun şekilde tamamlamalarına yardımcı olacak öğretmenler görevlendirilmektedir.
d) Özürlü öğrencilerin durumlarına uygun ders materyalleri hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Bu durumdaki öğrencilerimiz karşılaştıkları genel sorunlar için Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne yazılı olarak veya telefonla başvurabilirler.
e) Ceza ve tutuk evlerinde bulunan öğrencilerin sınavları, bulundukları il içinde belirlenen bir cezaevinde yapılmaktadır.
f) Ceza ve tutuk evlerinde bulunan öğrenciler, kitap ve ders notları ile diğer belgelerini cezaevi öğretmeni aracılığı ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden alabileceklerdir.
g) Rahatsızlığını doktor raporuyla belgelendirerek sınava evde veya hastanede girecek öğrenciler sınavdan bir ay önce gerekli evrakları (rapor, dilekçe) ile birlikte Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne müracaat etmelidir.
7. AÖL – Açık Öğretim Liselerinde Kullanılan Terimler:
Aktif Öğrenci : Yeni kayıt olan veya kaydını süresinde yenileyen öğrencilerimiz için kullanılır.
Donuk Öğrenci       : Kaydını bir kez yenilemeyen öğrencilerimiz için kullanılır.
Silik Öğrenci : Üst üste en az iki defa kaydını yenilemeyen ya da Açık Öğretim Lisesi’nden tasdikname ile ayrılan, öğrenciler için kullanılır.

 
III. BÖLÜM ÖĞRETİM SİSTEMİ, DERS SEÇİMİ VE KİTAPLARIN ALINMASI

 
1.   Öğretim Sistemi
a) Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Program; ortak, alan ve seçmeli derslerden, öğretim yılı ise birbirinden bağımsız üç dönemden oluşur. Öğrenciler, yapılan sınavlarda, başarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar.
b) Açık Öğretim Lisesinde tüm orta öğretim kurumlarında olduğu gibi 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren 4 yıllık eğitim sistemine geçilmiştir.
c) 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ve yeni kayıt yaptıracak tüm öğrenciler 4 yıllık eğitim sistemine dahildirler.
d) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Orta öğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesine göre tüm orta öğretim kurumlarında olduğu gibi Açık Öğretim Lisesinde de 2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren alan dersleri kademeli olarak kaldırılmıştır. Bundan dolayı İlköğretim/ortaokul mezunu olarak veya tasdiknameyle kayıt yaptıracak öğrencilerin getirmiş oldukları belgede dönemi 3 ve daha aşağı olanlar alansız olarak, getirdiği belgesindeki dönemi 4 ve daha yukarı olanlar alanlı olarak kayıt yapılacaktır.
e) Açık Öğretim Lisesine kayıtlı veya yeni kayıt yaptıran öğrenciler yılda iki (üçüncü dönem sınav tarihinin ilk günü itibariyle 17 yaşını doldurmuş, 18 yaşından gün almış olanlar, 22 Temmuz 1994 ve daha önceki doğumlu olanlar üç) kez dönem sonlarında yapılan sınavlara yeni kayıt yaptırarak/kayıt yenileyerek katılabilirler.
f) Açık Öğretim Lisesi ders programında, ortak, seçmeli ve alan dersleri bulunmaktadır. Öğrenciler, kayıtlı oldukları okul türüne göre gerekli alan mezuniyet kredisine erişmeleri gerekmektedir
g) Açık Öğretim Lisesi Genel Lise Programında; Genel Kültür, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türkçe-Matematik ve Yabancı Dil alanları bulunmaktadır. Öğrenciler, istedikleri takdirde, kayıt yenileme dönemlerinde alanlarını değiştirebilmektedirler.

Tasdik-nameli öğrenciler için dikkat edilecekler konular:
• 1990-1991 eğitim öğretim yılı ve daha önceki tarihlerde (1990-1991 eğitim öğretim yılı dahil) tasdikname alan öğrenciler SINIF SİTEMİNDE okumuştur.
• 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 ve 1994-1995 eğitim öğretim yıllarında tasdikname alan öğrenciler KREDİLİ SİSTEMDE okumuştur.
• 1995-1996 eğitim öğretim yılından itibaren tasdikname alan öğrenciler ALAN SEÇMELİ SINIF SİSTEMİNDE okumuştur
Yukarıda verilen öğrenim yıllarına göre belgeler incelenerek. Örgencilerin almış oldukları derslerin not dökümlerinin tasdiknamenin ekinde bulunmasına dikkat edilecek. Ayrıntılı not dökümü (EK 2 belgesi) olmayan öğrencilerin belgeleri kabul edilmeyecektir.

 
2. Ortak Dersler:
Ortak Dersler, Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken derslerdir. Bu dersler başarılamazsa tekrar alınması gerekir.
• Ortak dersler başarılması veya muaf olunması gereken derslerdir.
• Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan dersin kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir.
• Dil ve Anlatım Dersi başarılması zorunlu olan derstir. Bu dersten muaf olunmaz.
• Genel Kültür Alanından mezun olabilmek için ortak derslerden en az 80 kredi kazanılmalıdır.

3. Seçmeli Dersler:

• Seçmeli Dersler, alınması zorunlu olmayan (isteğe bağlı ) derslerdir.
• Gerekli alan ve mezuniyet kredisini tamamlamak için, ortak ve alan derslerinin yanında alınan derslerdir.
• Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci o dersi istediği takdirde tekrar alabilir veya onun yerine başka seçmeli ders seçebilir.

4. Kredi:
Dersin Kredisi, Müfredat programında belirtilen derslerin haftalık ders saati sayısı o dersin kredisidir.
• Açık Öğretim Liselerinde ders geçme ve kredili sistem uygulanmaktadır.
• Öğrenciler, başardıkları derslerin kredilerini kazanırlar.
• Daha önce alan seçmeli sınıf, kredili ve sınıf sisteminde öğrenim görmüş öğrencilerin başarılı oldukları derslerin haftalık ders saati sayısı, Açık Öğretim Liselerinde o dersin kredisi olarak değerlendirilir.
Toplam Kredi: Açık Öğretim Lisesinde kazanılan ve tasdikname/denklik ile getirilen derslerin denkliğinin yapılmasıyla kazanılan kredilerin toplamı. (Toplam krediye alan kredisi dahildir.)

Alan Kredisi: Açık Öğretim Lisesinde ki alanlara karşılık gelen derslerden kazanılan kredilerin toplamıdır.

5. Açık Öğretim Lisesi için Mezuniyet Şartları

a) Açık Öğretim Lisesine alansız olarak kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyet şartları.
• Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
• Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
• Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması. Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması gerekmektedir.
• Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava katılmış olmak,

6. Ders Seçimi:

2015 – 2016 Eğitim – Öğretim yılında Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran her öğrenci sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır. Ders seçimlerini öğrenci numarasını ve kişisel şifrelerini kullanarak öğrenci giriş seçeneğinden yapılacaktır. Sistem üzerinden ders seçmeyen öğrenciler sınava giremez.
7. Kitapların alınması:
Ders seçimi yapan öğrenci seçmiş olduğu derslere ait çıktıyı sistem üzerinden alarak bölgelerinde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlüğüne kitap çıktısıyla birlikte müracaat ederek kitaplarını halk eğitimi merkezi müdürlüğünden alacaklardır.

 
  IV. BÖLÜM S I N A V L A R

 
1. Sınav Şekli ve Tarihi
Açık Öğretim Liseleri sınavları dönem sonlarında, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığının belirlediği okullarda, merkezi sistem sınavıyla çoktan seçmeli test yöntemiyle yapılmaktadır. Sınavlarda;
• Her dersten 20 soru sorulmaktadır,
• Her soru 4 seçeneklidir,
• Her doğru cevabın değeri 5 puandır,
• Sınavda başarılı olabilmesi için 20 sorudan en az 9’ una doğru cevap verilerek 45 puanın alması gerekmektedir.

2. Sınava Giriş Belgelerinin Alınması
• Sınava Giriş Belgeleri www.aciklise.org sitesinde yayınlanacaktır. Öğrencilerin adreslerine herhangi bir evrak gönderilmeyecektir. Bu adresten alınacak bilgisayar çıktısı ile sınava girilecektir.
• Sınav Giriş Belgesini dikkatli bir şekilde inceleyiniz. Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

3. Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler
• Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartınız varsa.
• Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi. (internetten alacağınız)
• Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı).
• Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir Kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.
• Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
• Size verilen cevap kâğıdının adınıza düzenlenmiş olmasına dikkat ediniz.

 
4. Sınavların Değerlendirilmesi
Sınavlar bilgisayar ortamında değerlendirilir. Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.
Sınavlar yapıldıktan sonra, cevap kâğıtları Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığında optik okuyucularla okunmakta ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda “Kopya Analiz Tekniği” kullanılmaktadır. Bu nedenle sınavınızın iptal edilmesi sonucu mağdur duruma düşmemeniz için sınav cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz. Kopya çekmeyiniz.

5. Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Sınav sonuçları internet kanalıyla www.aciklise.org adresinden öğrencilere duyurulacak olup, sınav sonucuna göre bir sonraki dönem için kayıt yenilemeyi ve ders seçmeyi unutmayınız.

 

Bir başka WordPress sitesi